Bieżące sprawy

Wychowawczynie:  Barbara Chociszewska, lic. Monika Czyszczoń

realizowany Program "Kocham Przedszkole" WSiP

Dzień otwarty – pierwszy poniedziałek miesiąca od godź. 13:30- 14:30