12/03 2012

Procedury i Regulaminy

- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

- Procedura postępowania w celu zredukowania prawdopodobieństwa szerzenia się zakażeń grypy w przedszkolu, ochrony wychowanków i pracowników, postępowania z dziećmi narażonymi w przedszkolu na kontakt    z potwierdzonym przypadkiem nowej grypy A/H1N1