12/03 2012

Zasady odpłatności

-Uchwała Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie ustalenia wysokości opłat świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w Gminie Rabka Zdrój - pobierz (PDF)

 

 

Szanowni Rodzice wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, wykraczający ponad podstawę programową można dokonywać w następujący sposób:

 

 

w tytule podając: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonuje się wpłaty.