Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Kącik Dyrektora

 

Dyrektor przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy przedszkola

 

 

Ewaluacja problemowa

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ - pobierz

Statut Przedszkola

Statut - pobierz

Podstawa programowa

Podstawa programowa - pobierz

Rekrutacja

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W RABCE ZDROJU

 

 

Zasady rekrutacji na rok 2017/2018 - pobierz

Rekrutacja - druki do pobrania:

Załącznik Nr 1 – Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego - pobierz (docx)  (pdf)
Załącznik Nr 2 – Wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego
- pobierz (doc)  (pdf)
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie – wielodzietność rodziny kandydata
- pobierz (docx)  (pdf)
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (opiekunem prawnym)
- pobierz (docx)  (pdf)
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie  o podleganiu przez kandydata obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
- pobierz (docx)  (pdf)
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów), rodzica (prawnego opiekuna, rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego kandydata  o zatrudnieniu/ prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej/ studiowaniu lub uczeniu się w systemie stacjonarnym
- pobierz (docx)  (pdf)
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w pobliżu  przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ innej formy wychowania przedszkolnego/ szkoły
- pobierz (docx)  (pdf)
Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do przedszkola/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej/ inna forma wychowania przedszkolnego/ szkoły
- pobierz (docx)  (pdf)
Załącznik Nr 9 – Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim/wsparciem asystenta rodziny
- pobierz (docx)  (pdf)
Załącznik Nr 10 - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka. (Uwaga: składane dopiero po zakwalifikowaniu dziecka do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego)
- pobierz (docx)  (pdf)
 

 

Zasady odpłatności

-Uchwała Rady Miejskiej w Rabce Zdroju w sprawie ustalenia wysokości opłat świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w Gminie Rabka Zdrój - pobierz (PDF)

 

 

Szanowni Rodzice wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, wykraczający ponad podstawę programową można dokonywać w następujący sposób:

 

  • Przelewem na konto przedszkola nr 02 1020 3466 0000 9902 0065 4137

 

w tytule podając: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który dokonuje się wpłaty.

 

  • w Kasie Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju przy ul. Parkowej 2-codziennie
    w godzinach od 8.00 do 15.00
  • u Dyrektora w godzinach pracy przedszkola