Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Harmonogram dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupy starsze

6:30-8:00       Schodzenie się dzieci, zabawy samorzutne, tematyczne i inne.

8:00-8:15       Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb.

8:15-8:20       Ćwiczenia poranne.

8:20-8:30       Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30-9:00       Śniadanie.

9:00-9:15       Czynności higieniczne, mycie zębów.

9:15-10:15           Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”.

10:15-10:45         Zabawy indywidualne.

10:45-11:45         Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze.

11:45-12:00         Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00-12:45         Obiad.

12:45-13:00         Czynności higieniczne, zabawy relaksacyjne.

13:00-14:30         Zajęcia dodatkowe, zajęcia wyciszające, działalność plastyczna, konstrukcyjna, zabawy ze śpiewem.

14:30-15:00         Podwieczorek.

15:00-16:30         Zabawy w ogrodzie, praca indywidualna i zespołowa, prace porządkowe.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupy młodsze

6:30-8:00       Schodzenie się dzieci, zabawy samorzutne, tematyczne i inne.

8:00-8:15       Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb.

8:15-8:20       Ćwiczenia poranne.

8:20-8:30       Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30-9:00       Śniadanie.

9:00-9:15       Czynności higieniczne, mycie zębów.

9:15-9:45             Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”.

9:45-10:30     Zabawy indywidualne.

10:30-11:45         Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze.

11:45-12:00         Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00-12:45         Obiad.

12:45-13:00         Czynności higieniczne, zabawy relaksacyjne.

13:00-14:30         Zajęcia dodatkowe, leżakowanie, zajęcia wyciszające, działalność plastyczna, konstrukcyjna, zabawy ze śpiewem.

14:30-15:00         Podwieczorek.

15:00-16:30         Zabawy w ogrodzie, praca indywidualna i zespołowa, prace porządkowe.