Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA


Wizja przedszkola


"PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA"

Przedszkole nasze promuje zdrowy styl życia , stara się zaspokajać potrzeby ruchowe dzieci i kształtuje u nich postawy prozdrowotne i proekologiczne.Misja przedszkola:


* jesteśmy po to , aby każdego dnia tworzyć warunki wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, ogrodzie oraz w naturalnym środowisku

*pomagamy dziecku w rozwijaniu sfer – intelektualnej, emocjonalnej, społecznej , ruchowej

* prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną dla dzieci – wyrabiamy nawyki higieniczne, zdrowotne , ekologiczne

* zaspakajamy podstawowe potrzeby rozwojowe dzieci

* przybliżamy różne środowiska jako źródła wiedzy i miejsca wielu doznań i przeżyć emocjonalnych

* pragniemy aby nasi wychowankowie osiągali sukcesy w różnych dziedzinach

* troszczymy się o zdrowie, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dziecka

* zapewniamy równowagę między rozwojem fizycznym emocjonalnym i poznawczym

* zapewniamy potrzebę ruchu i swobodnej zabawy

* udostępniamy duży, dobrze wyposażony ogród [przedszkolny

* stwarzamy miłą, życzliwą akceptującą atmosferę

* stwarzamy warunki dobrej zabawy

* umożliwiamy pozytywne kontakty z rówieśnikami

* współpracujemy z rodzicami i środowiskiem

* wspomagamy rodzinę w wychowaniu dziecka,

przygotowaniu go do szkoły

* doradzamy i pomagamy rodzicom w sytuacjach trudności wychowawczych

* zapewniamy atrakcyjne formy wzajemnej współpracy gwarantujemy dobrze zorganizowany proces wychowawczo - dydaktyczny

* oferujemy atrakcyjne zajęcia, zabawy i imprezy

* posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, zaangażowaną w pracy

* umożliwiamy stałe doskonalenie nauczycieli

* szanujemy i przestrzegamy praw dziecka

* zapewniamy indywidualną drogę rozwoju