Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Nasze przedszkole

Harmonogram dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupy starsze

6:30-8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne -stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

8:00-8:30

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30-9:00

Śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz dbałości o zdrowie.

9:00-9:15

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, zębów, korzystanie z toalety.

9:15-10:15

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej -organizowanie zbaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Zabawy z językiem nowożytnym.

10:15-10:30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego- nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków, wiązania sznurowadeł.

10:30-11:45

Zabawy samodzielne w ogrodzie , zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery-obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych.

11:45-12:00

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru, np. nauka nakrywania do stołu.

12:00-13:00

Obiad-celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13:00-13:35

Relaks-odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

13:30-14:15

Samodzielna zabawa dzieci-podejmowanie różnych form działań przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulacyjnym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowywanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych

14:45-14:30.

Przygotowanie do podwieczorku-czynności higieniczne, samoobsługowe.

14:30-15:00

Podwieczorek- kultura spożywania posiłków.

15:00-16:30

Zabawy samodzielne dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Pobyt na świeżym powietrzu, kontakty indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupy młodsze

6:30-8:00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

8:00-8:30

Poranne zabawy ruchowe, zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30-9:00

Śniadanie- realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz dbałości o zdrowie.

9:00-9:15

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, zębów, korzystanie z toalety

9:15-9:45

Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

9:45-10:15

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej - organizowanie zbaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10:15-10:30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego- nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków.

10:30-11:45

Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery-obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:45-12:00

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

12:00-13:00

Obiad-celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

13:00-13:15

Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, samoobsługowe. Przygotowanie do relaksu.

13:15-14:15

Relaks-odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

14:15-14:30

Przygotowanie do podwieczorku-czynności higieniczne, samoobsługowe.

14:30-15:00

Podwieczorek - kultura spożywania posiłków.

15:00-16:30

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, zabawy ruchowe. Pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Grono pedagogiczne

Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Nauczycielki korzystają z ofert Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, uczestniczą w różnego rodzaju kursach i warsztatach.

Umiejętnie diagnozują potrzeby dzieci.

Praktycznie wykorzystują wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki nauczania, stosują zróżnicowane i aktywizujące metody pracy.W naszym przedszkolu pracują:

 

mgr Maria Zając - nauczyciel dyplomowany - DYREKTOR

mgr Zofia Żarnowska - nauczyciel dyplomowany - ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Krystyna Kowalczyk - nauczyciel mianowany

mgr Marta Wójciak - nauczyciel mianowany

Barbara Chociszewska - nauczyciel mianowany

Barbara Leśna - nauczyciel mianowany

Anna Derek - nauczyciel kontraktowy

mgr Lucyna Cholewa

lic. Monika Czyszczoń

mgr Dorota Starmach

mgr Joanna Bielarczyk - zajęcia dodatkowe - język angielski

mgr Lidia Kołdras - zajęcia dodatkowe- religia

mgr Karolina Dziwisz - naucz.wspomagający

mgr Iwona Zięba - naucz.wspomagający

mgr Beata Czyszczoń - naucz.wspomagający