Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Tematyka miesiąca

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

CZERWIEC  2018

1. Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz  obowiązków. Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.
2.Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.
3.Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.
4.Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
5.Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.
6.Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
7.Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

"ZŁAP LATO ZA RĘKĘ"

W górze bursztynowe słońce,
W dolinie skrzy się chłodny cień
Motyl spieszy by na łące
Móc z latem spędzić dzień

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę,
I słońca nie będzie nam brak
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim
I tysiąc kolorów ma świat

Trzymać ciepły wiatr na dłoni,
słuchać o czym szepce wiatr.
Gra na skrzypcach polny konik,
Znów lato woła nas.

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę......
 
Płyńmy szlakiem niepoznanym
na wyspę Malinowych Mórz.
Razem z latem wyruszamy,
walizki pełne już.

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę.....

MAJ  2018

1.  Budzenie zainteresowania książką i czytaniem.
2.  Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt. Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.
3.  Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
4.  Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.
5.  Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.
6.  Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.
7.  Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy. Usprawnianie narządów artykulacji.
8.  Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określnie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania zmian.

PIOSENKA: "ŚWIĘTO NASZEJ MAMY"
Dziś, gdy święto naszej mamy stańmy wszyscy w kole
Zaśpiewajmy, głośno, pięknie na całe przedszkole
Ref.
Niech nam żyją, niech nam żyją ukochane mamy
Zdrowia, szczęścia, pomyślności, życzenia składamy ( x 2)

Już będziemy zawsze grzeczni, mili, uśmiechnięci
Więc serduszka swe składamy z kwiatami w prezencie
Ref.
Niech nam żyją…. ( x 2)

Ustawimy się równiutko zatańczymy w koło
Mama z nami dziś zanuci piosenkę wesołą
Ref. Niech nam żyją…( x2)

KWIECIEŃ  2018

1.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
2.Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.
3.Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
4.Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przelicznie sylab w słowie.
5.Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
6.Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
7.Kształtowanie umiejętności liczenia i działania na zbiorach.
8.Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

 PIOSENKA

"Na podwórku”
Na podwórku zamieszanie,
każdy czeka na śniadanie,
głodny kot na płot się drapie
a gospodarz smacznie chrapie.
Ref: Gospodarzu wstawać pora,
karmić kury i indora
nieść do stajni sianko świeże,
a nie w łóżku sobie leżeć!
Pieje kogut kukuryku!
Nie ma ziarna dziś w kurniku!
Krowa muczy, kwiczy prosię:
ktoś tu ma nas wszystkich w nosie.
Ref: Gospodarzu wstawać pora…
Gdy gospodarz to usłyszał,
krzyknął: spokój, krzyknął: cisza,
fantastyczny sen dziś miałem,
więc przerywać go nie chciałem.
Ref: Gospodarzu wstawać pora…

MARZEC  2018

1.Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
2.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.
3.Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
4.Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
5.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.
6.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
7.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.
8.Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.
9.Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

PIOSENKA: „Marcowe żaby”
1. Już wiosna na polach sadzi krokusy,
zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.
 
Ref. A żaby rechu- rech, żaby się cieszą,
że ten marzec rechu- rech wszystko pomieszał.
Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna, a tu śnieg.
Bo w marcu jak w garncu rechu- rech żabi śmiech
 
2. A deszczem umyte drzewa są czyste,
na gałązkach już rosną kotki puszyste.
 
Ref. A żaby…
 
3. Na łące bociany głośno klekocą,
rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.

LUTY  2018

1.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.
2.Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności. Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
3.Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
4.Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
5.Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
6.Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach. Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
7.Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania. Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
8.Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych. Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
9.Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców i zabaw.

PIOSENKA MIESIĄCA ''DINOZAURY''
1. Dinozaurów nie ma z nami dawno już,
nawet ślady ich przysypał czasu kurz.
Można spotkać dinozaura tylko w snach,
jak paprocie skubie wielkie, że aż strach.
 
2. Tam gdzie kiedyś tych paproci szumiał las,
leżą złoża węgla, który grzeje nas.
A gdzie góry i doliny, że ho, ho,
było kiedyś pełne piasku morza dno.
 
3. Tam gdzie fale rozmawiały bul, bul, bul,
pozostała w głębi ziemi biała sól.
Czy ktoś mógłby czas zatrzymać?
Chyba nie. Jak tu będzie za lat tysiąc?

STYCZEŃ  2018

1.Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
2.Zapamiętanie cech typowych dla zimy. Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
3.Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.
4.Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.
5.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.
6.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.
7.Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

PIOSENKA "BABCIA MA ŚWIĘTO"
Babcia ma święto, to babci dzień,
a ja pamiętam o tym.
Kwiatki jej dam, buzi jej dam,
słonko zaświeci złote.

Babcia moja la la la la la
Babcia moja święto ma. 2x
 
Babcia ma święto, to babci dzień,
śmiejmy się  wesoło.
A babcia choć dorosła jest
to tańczy z nami w koło.

Babcia moja la la la la la
Babcia moja święto ma. 2x

Babcia ma święto, to babci dzień,
obrazek jej namaluj.
Weź w rączkę swą jej miłą dłoń
Serdecznie ją pocałuj.

Babcia moja la la la la la
Babcia moja święto ma. 2x

GRUDZIEŃ  2017

1.Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z aktualną porą roku.
2.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.
3.Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie ptaków.
4.Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
5.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
6.Umiejętność porównywania długości - posługiwanie się pojęciami:długi, krótki, krótszy, dłuższy.
7.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym. Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej.
8.Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka, rozwijanie zdań prostych. Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.

PIOSENKA:     "JUŻ BLISKO KOLĘDA"
Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
Łańcuszkami, bombkami zaświeci.
Ref.:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.
Hej kolęda, kolęda.
Gdy opłatek już leży na stole,
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.

To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do Ciebie.
Hej kolęda, kolęda.

Gdy upieką się słodkie makowce
I głos dzwonka z daleka zawoła.

To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
I za drzwiami już stoi Mikołaj.
Hej kolęda, kolęda

LISTOPAD  2017

1.Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
2.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
3.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
4.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.
5.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
6.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
7.Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym. 

PIOSENKA:"KOLOROWY DESZCZ"
 Gdy na dworze pada deszcz
Kiedy wszystko szare jest.
Wyjmij kredki i narysuj,
To, co tylko chcesz.

Ref: Na niebiesko, fioletowo, żółto i różowo.
      Na zielono na czerwono i pomarańczowo.

Chociaż pada szary deszcz.
Kredki z deszczu śmieją się.
Każda kredka ostrzy nosek
I rysować chce

Ref: Na niebiesko, fioletowo, żółto i różowo.
      Na zielono na czerwono, i pomarańczowo.
 
Kolorowy pada deszcz,
Kolorowy szczeka pies
I parasol kolorowy
rysujemy też!
 Ref :Na niebiesko, fioletowo......

PAŹDZIERNIK  2017

1.    Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
2.    Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
3.    Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
4.    Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
5.    Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
6.    Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
7.    Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, klasyfikowania według jednej cechy, rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
8.    Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

PIOSENKA MIESIĄCA
"IDZIE JESIEŃ"

 Idzie jesień z pełnym koszem
z pełnym koszem
Dobre rzeczy wam przynoszę
wam przynoszę.
Jabłka, śliwki, gruszki bery, pomidory i selery,
pomidory i selery.

Przyszła jesień do gosposi
do gosposi.
Czy gosposia o coś prosi,
o cos prosi.
Mam kapustę do kwaszenia,
dobre grzyby do suszenia ,dobre grzyby do suszenia.

Idzie jesień z wielkim koszem,
z wielkim koszem.
Zajadajcie! Bardzo proszę! Bardzo proszę!
Ludzie biorą te podarki i chowają do spiżarki
i chowają do spiżarki

WRZESIEŃ  2017

1.    Integrowanie się z grupą rówieśniczą. Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
2.    Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
3.    Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
4.    Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
5.    Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
6.    Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
7.    Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
8.    Układanie krótkich zdań na podany temat.

" BEZPIECZNE PRZEJŚCIE "
I. Zielone światło nad drogą świeci
    na drugą stronę zaprasza dzieci.

Ref. Przechodź po pasach na drugą stronę,
    kiedy się pali światło zielne.

     II. Czerwone światło widać z daleka,
    Co to oznacza? Stop! Proszę czekać!

Ref. Kiedy się pali światło czerwone, w miejscu stoimy
    na drugą stronę nie przechodzimy