Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Tematyka miesiąca

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

CZERWIEC  2018

1. Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.
2. Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
3. Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
4. Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.
5. Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta
6. Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
7. Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
8. Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.

PIOSENKA: "Po łące biega lato"

Po łące biega lato
Uwija się jak bąk.
„Dzień dobry” mówi kwiatom
i pieści każdy pąk.

Ref.:
Kto chce się z latem spotkać,
Niech idzie z nami tam.
Rumianek i stokrotka
Pokażą drogę nam.

Pomaga lato pszczołom,
Na kwiatach też się zna.
Uśmiecha się wesoło
I w berka z wiatrem gra!

Ref.:
Kto chce się z latem spotkać…

Gdy lato jest zmęczone,
W szałasie sobie śpi
I we śnie gra w zielone,
Bo łąka mu się śni.

Ref.:
Kto chce się z latem spotkać…

MAJ  2018

1. Wprowadzenie liter ł, Ł, z, Z
2. Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
3. Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 0, 10 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym , porządkowym, miarowym.
4. Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
5. Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

PIOSENKA: "Walczyk dla mamy"

1. Najpierw będzie przygrywka na blaszanych pokrywkach,
potem tłuczkiem w patelnię się stuknie,
i już gramy, śpiewamy, i jest walczyk dla mamy,
taki walczyk na całą kuchnię.

2. Ten walczyk to walczyk dla mamy,
więc go tańczą naczynia i ścierki,
wyręczamy dziś mamę, nic jej zrobić nie damy,
wiwat walczyk na cztery fajerki!

3. Nasza mama jest ładna, taka ładna jak żadna,
nie ma w świecie ładniejszej kobiety,
więc do taty wołamy: Podejdź, tato, do mamy
i nie czytaj już tej gazety!

4. Ten walczyk to walczyk dla mamy
wyrzuć, tato, gazetę do kosza,
zaproś mamę do tańca, zaproś mamę do walca...
Wiwat walczyk w domowych bamboszach!

 

 

KWIECIEŃ  2018

1. Wprowadzenie liter j, J; w, W; f,F odszukanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów,  prostych zdań w zakresie poznanych liter.
2. Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.
3. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej- kolejności  czynności.
4. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
5. Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.
6. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

PIOSENKA: "W KURNIKU"

W kurniku od rana coś się dzisiaj dzieje:
kury gdaczą z całej siły, kogut głośno pieje.
Już nadeszła wiosna, skorupki pękają,
a kurczątka co sił w nóżkach kurom uciekają.
Wracajcie, wracajcie, szybko do kurnika,
dostaniecie do jedzenia ziarnek słonecznika.
Nie chcemy, nie chcemy, zabawę wolimy.
Siedzieliśmy w swych skorupkach od połowy zimy.
Ciemna noc nadeszła, więc się posłuchały
i pod skrzydła swojej mamy chętnie się schowały.

 

MARZEC  2018

1. Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
2. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
3. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
4. Wprowadzenie liter g, G, c, C; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
5. Poznanie funkcji instytucji usługowych- poczta.
6. Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikacji i przesyłania informacji.

PIOSENKA: "Marzec"

1. Wybiegł zając z lasu , szukał oziminy,
Spotkał się ze sroczką: Jakie masz nowiny.
Ref: Przyszedł dzisiaj marzec, w białych chmurek tłumie,
  Chce pogodą rządzić, lecz rządzić nie umie.

2. Pomaga mu zima i wiosenka młoda,
Rano deszcz ze śniegiem , w południe pogoda.
Ref: Nocą szczypie mrozik, że trudno wytrzymać,
    Sama teraz nie wiem , wiosna to czy zima.  

LUTY  2018

1. Rozwijanie czynnego słownika dzieci oraz koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej
2. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N; s, S; r, R.
3. Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
4. Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
5. Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symbolu kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
6. Wprowadzenie znaku= jako symbolu do oznaczania równości dwóch zbiorów.
7. Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzenie do zabaw elementów rywalizacji.
8. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych przy stoliku.

PIOSENKA: "NAZYWAJĄ MNIE POLECZKA"

1.Nazywają mnie poleczka, umiem skakać jak piłeczka.
Bardzo, bardzo jestem skoczna, A jak zacznę, to nie spocznę!
Ref.: Hop, hop! Tra- la-la!
Kto zatańczy tak, jak ja /2x/

2.Noga lewa, noga prawa, Raz do roku jest karnawał!
Teraz wszyscy do kółeczka, Poprowadzi nas poleczka!
Ref.: Hop, hop! Tra- la-la!
Kto zatańczy tak, jak ja /2x/

3.Dziś w przedszkolu śmiech i tańce, tańczą różne przebierańce.
Każdy przebrał się inaczej, Ten obraca się, ten skacze.
Ref.: Hop, hop! Tra- la-la!
Kto zatańczy tak, jak ja /2x/

STYCZEŃ  2018

1. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami pory roku oraz identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
2. Rozwijanie myślenia logicznego poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.
3. Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.
4. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech, przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
5. Poznanie obrazu graficznego cyfr 4,5
6. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
7. Wprowadzenie liter p,P; b,B, odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków, czytanie sylab wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

PIOSENKA: "POLKA DLA BABCI"
1.Dziś w przedszkolu piękny bal,
bal wspaniały na sto par.
Bal dla dziadków i dla babć
pięknie zapraszamy was.    

Ref. To jest polka dla dziadziusia
i dla babci i dla wnusia.
kto poleczkę naszą zna,
niech zatańczy tak jak ja. / bis

2.Do przedszkola zapraszamy
babcię, dziadka, tatę, mamę.
Gdy tańczymy polkę wraz,
bardzo miło płynie czas.

GRUDZIEŃ  2017

1. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
2. Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: mróz, śnieg, zawierucha.
3. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
4. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych z Mikołajem i świętami Bożego Narodzenia.
5. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; przeliczanie elementów; porządkowanie zbiorów; klasyfikowanie wg dwóch lub więcej cech. Wprowadzenie cyfry 3.
6. Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
7. Wprowadzenie liter: i ,I; k, K; u, U; odszukiwanie poznanych liter.
8. Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.

PIOSENK: ,,SREBRNE KOLCZYKI’’
1. Dostałaś choineczko jabłuszka pachnące
słodkie dostałaś pierniki i świeczkę
i jeszcze na każdą gałązkę
srebrne dostałaś kolczyki.

Ref. Od gwiazdy od czubeczka
aż po sukni rąbek hej!
Pięknaś nam, choineczko w tych kolczykach z bombek.

2. W dzień milczysz choineczko lecz za to noc
w nockę pełnaś góralskiej muzyki dzyń dzyń dzyń
brzękają wesoło jak płomień
na twych gałązkach kolczyki.

Ref. Od gwiazdy od czubeczka.....

 

LISTOPAD  2017

1. Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych: sali, szatni.
2. Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas porządkowania zdarzeń i sekwencji czasowych.
3. Ćwiczenia pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.
4. Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo- słuchowo- wzrokowych.
5. Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.
6. Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.
7. Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2,3 oraz liter: e ,E; ł, Ł; d, D; i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

PIOSENKA "PAN  LISTOPAD”

1.Pan Listopad gra na basie:
dylu, dylu, bum!
Na jesiennym graniu zna się ,
trawką dotknąl strun.
Ref. Wesoło gra muzyka!
Pada deszcz.
Świerszcz za kominem cyka,
Tańcz, gdy chcesz!
2. Pan Listopad gra na bębnie:
bara, bara, bum!
Z deszczem puka równo pięknie
koncert daje nam.
Ref. Wesoło gra muzyka...

PAŹDZIERNIK  2017

1.    Rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań nauczyciela, wypowiadanie się na określony temat z zachowaniem płynności mówienia i panując nad swoim głosem, słuchanie wypowiedzi innych.
2.    Budowanie poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zdrowie m. in. poprzez wyrabianie nawyku dbałości o zdrowe żywienie, zachowanie ostrożności w zetknięciu z nieznanymi roślinami.
3.    Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni m. in. poprzez układanie kompozycji jesiennych darów oraz wykonywanie kukiełek z warzyw, rozbudzanie zainteresowań sztuką teatralną poprzez udział w odgrywaniu scenek.
4.    Pobudzanie naturalnej ciekawości świata i uczenie się bezpiecznych sposobów znajdowania informacji.
5.    Poznanie graficznego obrazu głoski o, a, l, m ( litery o, O; a, A; l, L; m, M ) oraz napisów globalnych: owoce, aparat, las, mama.
6.    Wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby 1 i jej graficznego obrazu oraz aspektu porządkowego liczby i posługiwania się liczebnikiem porządkowym jeden.

PIOSENKA MIESIĄCA: "URODZINY MARCHEWKI"

Na marchewki urodziny
Wszystkie zeszły się jarzyny.
A marchewka gości wita
I o zdrowie grzecznie pyta.

Kartofelek podskakuje,
Burak z rzepką już tańcuje.
Pan kartofel z krótką nóżką
Biegnie szybko za pietruszką.

Kalarepka w kącie stała
Ze zmartwienia aż pobladła.
Tak się martwi, płacze szczerze,
Nikt do tańca jej nie bierze.

Wtem pomidor nagle wpada,
Kalarepce ukłon składa.
Moja droga kalarepko
Tańczże ze mną, tańczże krzepko.

Wszystkie pary jarzynowe
Już do tańca są gotowe.
Gra muzyka, to poleczka,
Wszyscy tańczą już w kółeczkach.

 

WRZESIEŃ  2017

1.    Oswajanie emocji związanych z nowym otoczeniem, budowanie poczucia bezpieczeństwa i utożsamiania się z grupą przedszkolną.
2.    Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się podczas zabaw, posiłków, czynności higienicznych.
3.    Rozwijanie umiejętności wypowiadania się m. in poprzez nazywanie przeżyć i uczuć postaci na ilustracjach.
4.    Pożegnanie lata, powitanie kolorowej jesieni. Zachęcanie do wesołych zabaw na powietrzu.
5.    Zachęcanie do opowiadanie o  swoich wakacyjnych przygodach i zgromadzonych „skarbach” z podróży.

PIOSENKA: "Do przedszkola"

1.Rano budzę się, jaki piękny to czas,
słońce wstało już, a więc pora też wstać.
Szybko myję się, jem śniadanie i już
gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.

Ref. Do przedszkola, do przedszkola,
jak cudownie tutaj co dzień mija czas.
Do przedszkola, do przedszkola,
o tym już od rana marzy każdy z nas.

2.Pani czeka już i koledzy już są;
siadam w kole- to jest magiczny nasz krąg.
Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś
tu bawimy się, więc przychodzę co dzień.