Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA A ZDROWIE DZIECKA

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA A ZDROWIE DZIECKA

 

„Zdrowie to nie dar niebios dany raz na zawsze.

Nad zdrowiem trzeba pracować i praca ta ma

charakter pedagogiczny.”

                                                              M. Demel

 

 

                Aktywność ruchowa jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Z natury pragnie ono ruchu i lubi zajęcia tego typu. Ruch uważany jest za podstawowy stymulator rozwoju psychosomatycznego i główny czynnik fizycznego oddziaływania. Aktywność ruchowa zapewnia dziecku prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy, motoryczny i społeczny.

Wiek przedszkolny jest specyficznym okresem w życiu dziecka, odgrywającym bardzo istotną rolę w jego indywidualnym rozwoju. Wykształcenie u dziecka w wieku przedszkolnym nawyku codziennej aktywności ruchowej przyczyni się w dalszym jego życiu do aktywnego spędzania, każdego wolnego czasu w trosce o zdrowie oraz potrzebę odpoczynku czy odprężenia po pracy.

Edukację zdrowotną dziecka należy więc rozpocząć jak najwcześniej. Aktywność ruchowa ma bowiem korzystny wpływ na szereg właściwości: fizjologicznych, odpornościowych, adaptacyjnych oraz metabolicznych organizmu.

W sferze społecznej i psychicznej wpływa na równowagę emocjonalną, odporność na sytuacje stresowe, kształtuje poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowania, wytrwałość w dążeniu do postawionego celu, wiary w swoje możliwości oraz sprzyja wyrabianiu norm społecznościowych. Należy jednak pamiętać, że ruch ma być przyjemnością dla dziecka a nie utrapieniem. Chodzi przede wszystkim o zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem i odpoczynkiem a obowiązkiem i pracą.

Dziecku, któremu nie zapewnia się regularnej ilości ruchu będzie miało problemy z kondycją , wadami postawy a także otyłością. Aktywne dziecko lepiej śpi, chętniej je, szybciej nawiązuje kontakty koleżeńskie i lepiej się uczy.

                W obecnym czasie poziom aktywności ruchowej w wieku przedszkolnym intensywnie się zmniejsza.

Dziecko wolny czas zamiast aktywnie spędza biernie przed telewizorem bądź komputerem.

Jeżeli chcemy by nasze dziecko kochało ruch, to pokażmy mu, że ta forma spędzania wolnego czasu jest dla nas wielką przyjemnością i „ skarbnicą” zdrowia.

Mając na uwadze wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny dziecka nauczyciel musi zadbać o odpowiedni dobór form aktywności ruchowej dostosowanej do możliwości dziecka.

                Edukacja zdrowotna uwzględniająca rozwój ruchowy zajmuje w przedszkolu szczególne miejsce. Podczas prowadzonych zajęć występuje wiele okazji i sytuacji, w których możliwe jest kształtowanie czynnych postaw dziecka wobec własnego zdrowia.

Zajęcia tego typu służą jak najlepszemu przystosowaniu się dziecka do życia: odpornego, radosnego a nade wszystko zdrowego.

                Formami zorganizowanej aktywności ruchowej w przedszkolu są:

  • zabawy i gry ruchowe
  • ćwiczenia poranne
  • ćwiczenia gimnastyczne
  • spacery i wycieczki

Wszystkie te formy podnoszą sprawność i wydolność organizmu, uczą współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego, rozbudzają motywację wewnętrzną, zabezpieczają przed powstawaniem zniekształceń postawy lub są środkiem korekcyjno - terapeutycznym.

Uczą zaradności, odwagi, wytrwałości, wiary we własne siły, sprawdzanie swoich zdolności na tle grupy, uwrażliwiają na piękno otaczającej go przyrody. Dotleniają, hartują i uodparniają organizm.

                Oprócz zorganizowanych form ruchu dziecko ma także własne dowolne zabawy ruchowe, w których realizuje swoje pomysły poparte doświadczeniami. Zabawy te dają mu swobodę działania oraz spontaniczność.

Wszyscy pragniemy, by nasze dziecko było sprawne fizycznie, zdrowe i szczęśliwe.

Nie zapomnijmy jednak o tym, że:

                    nikt nie lubi przymusu i robienia czegoś, co nie sprawia mu przyjemności

                    szukajmy zajęć, do których dziecko ma predyspozycje

                     uczmy zdrowego współzawodnictwa

                    nie wyręczajmy w tym, co może zrobić samo

                    zadbajmy, by dziecko miało możliwość odpoczynku potrzebnego do regeneracji sił po wzmożonym ruchu

                    zadbajmy o zdrowy posiłek, by mógł uzupełnić straconą energię

                    dbajmy o zdrowie dziecka, odwiedzajmy lekarza bowiem zdrowie jest najcenniejsze!